VnEconomy > Doanh nhân 22:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/12/2008

Nhiều giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế

Chính phủ chỉ đạo triển khai ngay nhiều giải pháp tài chính, tiền tệ, đầu tư… nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế...

Nhiều giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế

Nhiều chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ chỉ đạo triển khai ngay nhiều giải pháp tài chính, tiền tệ, đầu tư… nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Ngày 11/12, Chính phủ ra Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giảm pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Nghị quyết, từ tháng 10/2008 đến nay, tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến kinh tế trong nước, làm cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu giảm sút.

Trước tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các biện pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội và phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2009 ở khoảng 6,5%.

Tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn

Nghị quyết đưa ra 5 giải pháp chính Ngân hàng Nhà nước phải triển khai, trong đó có việc thực hiện cơ cấu lại hạn nợ cho doanh nghiệp, giảm lãi suất cơ bản, hướng dẫn cho vay theo lãi suất thỏa thuận…

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước phải có các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu và doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, như tiếp tục xem xét giảm dự trữ bắt buộc, điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo lãi suất thỏa thuận quy định tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 của Quốc hội.

Thứ ba, các ngân hàng thương mại thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn nợ và áp dụng các giải pháp xử lý nợ vay vốn ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật đối với các hộ nông dân bị thiệt hại do thiên tai và các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Thứ tư, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; điều chỉnh linh hoạt tỷ giá ngoại tệ theo tín hiệu thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đầu điều hành cán cân thanh toán quốc tế theo hướng không để thâm hụt.

Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét điều chỉnh áp dụng lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống phù hợp theo mức lãi suất hiện hành; không phạt do quá hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm.

Giảm, giãn thuế cho nhiều đối tượng

Về lĩnh vực tài chính, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tập trung triển khai ngay nhóm 9 giải pháp phục vụ mục tiêu Nghị quyết đặt ra.

Thứ nhất, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ hai, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với số thuế phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Thứ ba, tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.

Thứ tư, điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản và trình Chính phủ sửa đổi thuế suất thuế tài nguyên theo hướng hạn chế xuất khẩu, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Thứ năm, điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với một số nhóm hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất, trong nước chưa sản xuất được hoặc có sản xuất nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. Điều chỉnh tăng thuế trong khuôn khổ cam kết WTO, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất trong nước, kiềm chế nhập siêu.

Thứ sáu, giãn thời gian ân hạn nộp thuế đối với một số ngành hàng phù hợp với chu kỳ sản xuất và tiêu thụ (đóng tàu, sản xuất cơ khí…). Thực hiện tốt chính sách về ân hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu (275 ngày) đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Thứ bảy, cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Thứ tám, quy định rõ và phù hợp tỷ lệ phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không phải chịu thuế nhập khẩu.

Thứ chín, trong tháng 12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân theo hướng hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng nộp thuế.

12 giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng

Kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng là một trọng tâm của Nghị quyết số 30, trong đó Chính phủ xác định 12 giải pháp mà các bộ ngành liên quan phải triển khai.

Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan ra soát lại toàn bộ các văn bản pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng để sửa đổi ngay những bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư; khẩn trương xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, xây dựng để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Thứ hai, đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cho phép tiếp tục giải ngân số vốn còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6/2009. Đối với các dự án, công trình quan trọng, cấp bách nhưng chưa bố trí được nguồn vốn, trong đó có dự án tái định cư các khu kinh tế, các bộ ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý nguồn vốn, kể cả việc tạm ứng ngân sách nhà nước để thực hiện.

Thứ ba, tạm hoãn thu hồi các khoản vốn ngân sách nhà nước đã ứng trước kế hoạch năm 2009, trừ các khoản đã tạm ứng năm 2009 để hoàn thành trong năm 2008. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 12 này danh mục các dự án và mức vốn được hoãn thu hồi.

Thứ tư, đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ, cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án đã có trong danh mục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao; trên cơ sở đó thực hiện việc điều hòa vốn giữa các dự án, công trình và được thanh toán theo đúng tiến độ. Đồng thời, cho phép tiếp tục giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của năm 2008 trong năm 2009.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thành phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 trước ngày 31/12/2008; bổ sung các dự án cấp bách khác trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục để triển khai thực hiện.

Tạm ứng từ nguồn trái phiếu Chính phủ khoảng 1.500 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão vùng đồng bằng sông Hồng…

Thứ năm, Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì ban hành các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân cách nguồn vốn FDI và ODA, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, có giá trị xuất khẩu lớn, những dự án giải quyết việc làm; phấn đấu năm 2009 thực hiện giải ngân các nguồn vốn trên không thấp hơn mức thực hiện trong năm 2008.

Thứ sáu, Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12/2008 cho phép cấp quyết định đầu tư được chỉ định thầu các dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Thứ bảy, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án, công trình có quy mô lớn được tạo điều kiện tối đa về đất đai, tiếp cận nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, lãi suất…

Các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước chủ động tham gia các dự án, công trình đầu tư hạ tầng quan trọng như cảng biển, điện, đường cao tốc, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế… để góp phần đẩy nhanh tiến độ và kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội của đất nước.

Thứ tám, trong tháng 12/2008, Bộ Xây dựng trình Chính phủ Đề án xây dựng quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2009 – 2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành cơ chế phù hợp để đảm bảo khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Đối với kích cầu tiêu dùng, Chính phủ xác định 4 giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường đối với các mặt hàng điện, than, nước sạch, cước vận chuyển xe buýt… Trong tháng 1/2009, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện cụ thể.

Thứ hai, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng đề án phát triển hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu, trong đó tập trung các mặt hàng lương thực, xăng dầu, phân bón, sắt thép, xi măng và thuốc chữa bệnh; chống gian lận, đầu cơ, gây mất ổn định thị trường.

Thứ ba, các bộ ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là kinh doanh trái phép, trốn thuế, liên kết độc quyền…

Thứ tư, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các đợt hạ giá bán hàng để kích thích tiêu dùng, trước mắt là trong dịp Tết nguyên đán 2009.
  Bình luận (7)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 7/7 bình luận.
 • Giải pháp kích cầu của Chính phủ nhằm giúp đỡ những doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất để tiếp tục sản xuất. Tuy vậy nếu vẫn tiếp tục sản xuất mà hàng vẫn không bán được, để tồn kho rồi chờ thanh lý thì có nên không?

  Nhà tiếp tục xây, một số nhà đầu tư tiếp tục mua gom vào để chờ đồng tiền mất giá bán kiếm lời (họ cũng đi vay ngân hàng mà thôi), cuối cùng người muốn mua nhà thực sự vẫn không đủ tiền mua, nhà vẫn đóng cửa không có người sử dụng...

  Theo tôi thì chúng ta phải chọn đối tượng thực sự để kích cầu, ví dụ thóc gạo ta đang tồn đọng, cá tôm ta đang tồn đọng thì nên hỗ trợ vốn cho người sản xuất và hỗ trợ vốn cho người chế biến lương thực thực thực phẩm xuất khẩu, đầu tư công nghệ kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng giá trị hàng hoá...

  Các ngành khác như du lịch, công nghiệp, khai khoáng cũng vậy, phải khai thác được lợi thế, khắc phục, cải tiến được công nghệ sản xuất kinh doanh... có như vậy kích cầu mới mang lại được hiệu quả.

  01:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/2/2009 Trả lời Thích
 • Trong nền kinh tế như hiện nay thì biện pháp kích cầu chỉnh phủ là hợp lý, nhưng liệu có phải là giải pháp lâu dài hay không?

  Vì sau khi kích cầu có thể giá cả hàng hoá tăng, tăng trưởng tăng thì lạm phát tiếp tục tái diễn thì chính sách sẽ tiếp tục thay đổi để kiềm chế lạm phát giống như năm vừa qua.

  Vì tăng trưởng đi kèm với lạm phát nhưng sau khi chính phủ sử dụng xong chính sách tiền tệ thì làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. cho nên hai vấn đề này là song song với nhau. bởi vậy khi chính phủ ban hành một chính sách nào cần phải tính toán thật kỉ và nên ưu tiên cho nền kinh tế đất nước.

  14:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/12/2008 Trả lời Thích
 • Kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn này là hết sức cần thiết, tuy nhiên số tiền dành cho kích cầu không lớn. Để kích cầu một cách có hiệu quả, theo tôi nên tăng lương cơ bản cho các cán bộ viên chức, hổ trợ vốn cho nông dân ( vì nước ta nông dân chiếm tới gần 70% dân số), hổ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ , giảm các loại thuế, hổ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập...

  10:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/12/2008 Trả lời Thích
 • Theo tôi gói kích cầu 1 tỷ USD của Chính phủ nên được giải ngân như sau:

  1.Chỉ tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi đầu tư tiền vào các doanh nghiệp này, đồng vốn sẽ được sử dụng hiệu quả, vòng xoay nhanh, từ đó kích thích sự hồi phục của các ngành khác.

  2. Lĩnh vực cần được tập trung để giải ngân: chế biến hàng xuất khẩu như nông sản, thủy sản; hàng may mặc; các ngành hàng tiêu dùng trong nước khác.

  3. Nên sử dụng một phần tiền để trợ cấp miễn phí cho công nhân và nông dân nghèo.

  08:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/12/2008 Trả lời Thích
 • Việc Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế là hết sức thiết thực, thể hiện vai trò của Chính phủ trong việc quản lý Nhà nước về kinh tế.

  Nhưng việc ban hành các giải pháp như thế nào lại là một vấn đề cần phải được tính toán kỹ lưỡng.

  Chỉ nói riêng về chính sách tiền tệ, liệu việc ban hành hàng loạt các công cụ của chính sách tiền tệ như tiếp tục xem xét việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản, ... trong cùng một thời điểm có phải là một giải pháp thích hợp không? có làm nảy sinh những vấn đề rắc rối khác đi kèm không.

  Chỉ đơn cử như việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc một cách quá nhanh như thời gian vừa qua đã làm nảy sinh những vấn đề tiêu cực khác như tín dụng "đen" làm cho chính bản thân các ngân hàng thương mại chịu tổn thất, các doanh nghiệp không giải quyết được bản chất vấn đề của mình mà chỉ có những kẻ cho vay vốn nặng lãi được hưởng lợi,...

  Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nợ, điều chỉnh lãi suất cho vay, chỉ đạo việc thực hiện cho vay theo lãi suất thỏa thuận, ... là việc làm mang tính tích cực.

  Tuy nhiên, liệu việc hỗ trợ giàn trải tất cả các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có mang lại hiệu quả như chúng ta mong muốn không? Chúng ta có nên lựa chọn những doanh nghiệp sản xuất hoạt động hiệu quả, trong những ngành nghề mũi nhọn để trợ giúp. Còn đối với những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, ta có nên để cho các ông chủ của chúng lựa chọn hướng đi mới không?

  Như vậy vừa có thể giúp Nhà nước không phải chăm lo quá nhiều cho những đối tượng này, vừa giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả có "khoảng không" rộng rãi hơn để phát triển.

  22:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/12/2008 Trả lời Thích
 • Nhà nước dự định đưa ra 1 tỷ USD để "cấp cứu" nền kinh tế. Số tiền hoàn toàn không nhiều. Nên rất cân nhắc đưa vào lĩnh vực gì là chuyện được đưa ra bàn nhiều.

  Tôi cho rằng vì là "cấp cứu" nên đưa vào lĩnh vực nào đó để có thêm ngoại tệ trong thời gian ngắn, tức là nhanh có tiền. Như thế chúng ta nên bỏ số tiền ít ỏi đó ngay vào lĩnh vực xuất khẩu đang có thế mạnh: như cá ba sa, điều, thanh long. Hơn nữa nông dân là đối tượng cần hỗ trợ.

  Còn bỏ tiền vào để cho dân mua nhà, mua hàng, vào các dự án dài hơi thì e rằng nó chẳng có tính "cấp cứu" nữa, và nếu đầu tư vào những lĩnh vực đó, 1 tỷ USD như muối bỏ biển.

  11:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/12/2008 Trả lời Thích
 • Sao không thấy giải pháp hỗ trợ mua nhà ở cho người dân. Cụ thể: chính sách lãi suất hỗ trợ cho vay mua nhà, thủ tục vay mua nhà ở...

  Đây cũng là một trong các giải pháp kích thích tiêu dùng. Hơn nữa, sẽ giải quyết được tình trạng nhà đất đóng băng trong khi người dân thật sự cần mua nhà ở thì không thể mua nổi.

  08:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/12/2008 Trả lời Thích
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?