VN-Index
569,36  -0,51  -0,09%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
16.501,65  12,72  0,08%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.090,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Bạn có cho rằng việc thu phí sẽ giúp báo online tại Việt Nam phát triển?
  • Không