VN-Index
578,48  8,02  1,41%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
16.026,75  143,47  0,89%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.085,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Bạn có cho rằng việc thu phí sẽ giúp báo online tại Việt Nam phát triển?
  • Không